Եվրասիա միջազգային համալսարան

կրթություն

Եվրասիա միջազգային համալսարան

Կրթական գործունեություն

Աշխատանք

Մրցույթ Ֆարմացիա ամբիոնի վարիչի թափուր աշխատատեղի համար: Ներկայացվող պահանջներ • Բարձրագույն կրթություն, գիտական աստիճան, գիտական կոչում/Քիմիական գիտությունների թեկնածու • Նվազագույնը 3...

Ֆարմացիայի ամբիոնի վարիչ պայմանագրային Կես դրույք Արական, Իգական 25 - 50 տար․

Մրցույթ Քիմիայի լաբորատորիայի լաբորանտի համար: Ներկայացվող պահանջներ • Բարձրագույն քիմիական կրթություն • Նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձառություն` բարձրագույն մասնագիտական կրթության հա...

լաբորանտ պայմանագրային Կես դրույք Իգական 22 - 35 տար․

Եվրասիա միջազգային համալսարանի Ուսումնական և գիտական գծով պրոռեկտորի օգնականի թափուր աշխատատեղի համար Ներկայացվող պահանջներ 1.բարձրագույն կրթություն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, ...

պրոռեկտորի օգնական պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 21 - 40 տար․