«Վոլիոս» ՓԲԸ

Նախագծային աշխատանքնր

«Վոլիոս» ՓԲԸ

«Վոլիոս» ՓԲԸ-ն «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ հետ պայմանագրի համաձայն իրականացնում է էլ․մատակարարաման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ ՀՀ ողջ տարածքում։