Օwn Your Life T-group LTD

Բիզնես ծրագրեր , Շուկայական ուսումնասիրություն

Օwn Your Life T-group LTD

Օwn Your Life T-group LTD գործում է ՀՀ տարածքում 6 տարի : Ընդլայնվում է ՀՀ տարածքում մեծ տեմպերով 10ից ավելի ոլորտներում : Հիմնական ուղղությւններն են Ուսումնական ոլորտը ,Թեթև սննդի առդյունաբերությունը և այլ նախագծերի ընդլայնում :