Անգլերեն լեզվի պարապմունքներ

Կազմակերպում եմ անգլերեն լեզվի պարապմունքներ դպրոցահասակ երեխաների հետ ՝ անհատական և խմբակային Զեյթունում՝ տնային պայմաններում: Ամռանը երեխաների անգլե

Անգլերեն լեզվի պարապմունքներ

Կազմակերպում եմ անգլերեն լեզվի պարապմունքներ դպրոցահասակ երեխաների հետ ՝ անհատական և խմբակային Զեյթունում՝ տնային պայմաններում: Ամռանը երեխաների անգլերեն լեզվի մակարդակի բարելավում, քերականության ամրապնդում, բառապաշարի ավելացում : Դասընթացը տևում է 2 ժամ, շաբաթը 3 օր, խմբակային՝ 8.000 դրամ , անհատական ՝ 10.000 դրամ :