Excel cragri xoracvac das@ntac

Անհատական կամ խմբակային հիմունքներով խորացված տարբերակով անցկացնում եմ Excel ծրագրից դասընթաց, որի մեջ ներառված են տեսական և գործնական պարապմունքներ:

Excel cragri xoracvac das@ntac

Անհատական կամ խմբակային հիմունքներով խորացված տարբերակով անցկացնում եմ Excel ծրագրից դասընթաց, որի մեջ ներառված են տեսական և գործնական պարապմունքներ:

Դասընթացի ուսումնական պլանին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղումով՝
https://docs.google.com/forms/d/1VlmUMGEYuMA5GY9htGGmnHSwnhT0Wpu2VSOo6KTvmX4/edit

Դասընթացին մասնակցելու համար զանգահարեք կամ լրացրեք համապատասխան ֆորման՝
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8qJ1KmCe8XWMx-XDFKHNWdjtF5NQvdts4NoQC7DQ9A-Cj3A/viewform

Ուսուցումն իրականացվում է IBT ուսումնական կենտրոնում: Դասընթացի վերջում անցկացվում է թեստավորում։ Դասընթացը բարեհաջող ավարտելու դեպքում տրվում է վկայական։

Հնարավոր է նաև պարապմունքն իրականացնել օնլայն տարբերակով:

Մարինա

Ֆեյսբուքյան էջ՝ MS Word Excel PowerPoint հնարքներ/դասընթացներ