Companies

Job offers from leading companies...

Զբոսաշրջություն

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Ծրագրավորման կենտրոն

Հյուրանոցա ռեստորանային համալիր

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Գունավոր տպագրություն

Սրճարանների ցանց, Հանրային սնունդ

Սուրճ Քեզ հետ

Անշարժ Գույքի Գործակալություն

Կազմակերպություն

Արտադրական պրոցեսների ավտոմատացում և սպասարկում / պնևմո և էլեկտրո սարքավորումներ

Buffet Restaurant · Supermarket