Companies | Worknet.am

Companies

Job offers from leading companies...

Գունավոր տպագրություն

Մանկական այգի

Խորհրդատվություն, այլընտրանքային էներգիա, հաշվապահություն, ֆինանսներ

Առևտուր

Սրճարանների ցանց, Հանրային սնունդ

Ֆոտոստւդիա, Տպագրություն

Ռեստորաններ

Տանիքի գունավոր և ցինկապատ թիթեղների, մետաղական կղմինդրների, գիպսակարտոնե պրոֆիլների և համալրող մասերի արտադրությունն է:

Ռեստորաններ

Մանրամեծածախ առևտուր

Hospitality/HoReCa