Companies | Worknet.am

Companies

Job offers from leading companies...

Կենցաղային ծառայությունների մատուցում

Գունավոր տպագրություն

Առք և վաճառք

Տանիքի գունավոր և ցինկապատ թիթեղների, մետաղական կղմինդրների, գիպսակարտոնե պրոֆիլների և համալրող մասերի արտադրությունն է:

Tour Agency

Արտադրություն

Հյուրանոց

Սրճարան

Դեղագործական