Companies | Worknet.am

Companies

Job offers from leading companies...

Արտադրական պրոցեսների ավտոմատացում և սպասարկում / պնևմո և էլեկտրո սարքավորումներ

Ավտոպահեստամասերի վաճառք

Արևտուր,վաճառքներ

import and export

Ներմուծող առևտրային կազմակերպություն

տուրիզմ, զբոսաշրջություն, բիզնես տուրիզմ

վաճառքներ

Ոսկերչական իրերի, ժամացույցների,հուշամեդալների պատրաստում

Ներմուծում,մեծածախ և մանրածախ վաճառք

Ֆինանսական մարկետինգ

Մատնահարդարման մասնագիտացված նյութերի արտադրանք

Գովազդ, Վաճառք, Առաքում