Ընկերություններ

Աշխատանքի առաջարկներ առաջատար ընկերությունների կողմից

Առևտրային կազմակերպություն

Գովազդ, Վաճառք, Առաքում

Արինսայթս սոցիոլոգիական, հետազոտական և խորհրդատվական ընկերություն։

Կազմակերպություն

Արտադրություն

Ծրագրավորման կենտրոն

ԱՌԵՎՏՈՒՐ

առևտուր

Արտադրական պրոցեսների ավտոմատացում և սպասարկում / պնևմո և էլեկտրո սարքավորումներ

ՍՊԸ

Գեղեցկության սրահ

Գունավոր տպագրություն