BŪRO

Ռեստորան

BŪRO

BŪRO Networking Space is the first place in Yerevan with concept and significance. The BŪRO differs with its unique interior and comfort. There are 2 separate halls for you.
The first hall is the BŪRO's coworking section. Its multi-functionality is conditioned by the presence of transforming zones, which gives opportunity to held conferences, film screenings, intellectual games competitions; it also serves as a photo studio. The hall is provided by hourly fee, there are coworking packages, daily, monthly and hourly.
The other hall is the BŪRO’s lounge area, where you can taste the delicious dishes of eastern and European cuisine, try unique cocktails, enjoy live music by performing different bands or listening to the new mix of the best DJs. It is the best place for organizing birthdays and other corporate events. Here are also business lunch offers. Entrance to this hall is free.
Work and pleasure at the BŪRO are separated only by one single step, from one hall to another.

Աշխատանք

Կազմակերպությունը՝ աշխատանքի է հրավիրում մատուցող / մատուցողուհիների: Պարտականություններ՝ Ողջունել այցելուներին Ներկայացնել մենյուն Ընդունել պատվերներ Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից տր...

Մատուցող պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 30 տար․

Բյուրոին անհրաժեշտ է Մենեջեր / Գանձապահ / Հյուրընկալ (20-35 տարեկան): Պարտականություններ՝ վերահսկել դրամարկղը , ստանալ հաշիվներ , գրանցել ծախսեր , սովորել ռեստորանային ծրագիրը պատասխանել ...

Հյուրընկալ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 35 տար․

Շեֆ-խոհարար Երևանի կենտրոնում գտնվող բարձրակարգ ռեստորանի տնօրինությունը փնտրում է շեֆ-խոհարար, որը պատասխանատու է խոհանոցի աշխատանքը և ուտեստների պատրաստումը արդյունավետ և որակով ղեկավարե...

Շեֆ-խոհարար պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 25 - 45 տար․