Baldi Shoes | WorkNet.am

Baldi Shoes

Sales

Baldi Shoes

We never make any compromise in terms of quality and has always set the highest store by the best service possible. We are producing the finest footwear with first-rate craftsmanship, only the finest materials, an excellent fit, and stylish, continually evolving as well as fashionable designs to make sure that our customers will always enjoy putting on a pair of Baldi. All this requires from our people significant experience, responsibility, competence and discipline-principles which have been innate to Baldi since its formation.
Our mission is to become the best value company in the footwear industry by providing high quality products and best services to our customers. To reach this premium goal, we build our products on excellent raw materials, high-technology combined with good craftsmanship and constant quality control.
We pay great effort to serve our customers by going as far as actively considering what they need in order to support them to improve their competitiveness.

Աշխատանք

BALDI is looking for native Georgian speaking customer support specialists, who will work on Full Time basis in Yerevan, Armenia. JOB RESPONSIBILITIES: Be responsible for Customer Support...

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 35 տար․

Բալդի հանրաճանաչ բրենդային խանութ- սրահը հրավիրում է արական սեռի աշխույժ երիտասարդների՝ իր կազմում վաճառքի խորհրդատուի թափուր հաստիքը համալրելու համար: Անհրաժեշտ հմտություններն են՝ Հարգալից ...

Խորհրդատու-վաճառող պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական 19 - 27 տար․

- Ընկերության գործառնական դրամական /կանխիկ և անկանխիկ/ հոսքերի ամենօրյա հաշվառում - Դրամական միջոցներով կատարված գործարքների՝ նաև բանկայիյն քաղվածքների, հետեւում և ներքին հաշվետվություններ...

Ֆինանսական վերլուծաբան պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 23 - 40 տար․

JOB RESPONSIBILITIES: - Predict the future trends of fashion and provide detailed information regarding the current and next season’s trends of fashion industry, - Identify potential suppl...

Գնումների մասնագետ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 22 - 35 տար․

BALDI London բրենդային կոշիկների և աքսեսուարների խանութների ցանցն աշխատանքի է հրավիրում 1C օպերատորների: - Ապրանքների մուտքերի և ելքերի կատարում, - Գնափոփոխության կատարում, - Ինվենտարիզացի...

Գանձապահ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 22 - 40 տար․