Deout

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Deout

DEOUT Tech is a dynamic, fast-paced technology company, that offers a big variety of software and web development services to organizations from all over the world. We provide end to end solutions from product design and software architecture to final release and maintenance. We are a team of innovation driven enthusiasts, who constantly work on improving our skills, while, at the same time, maintaining the joyful spirit in the work environment.
See what it's like to work for a company where your passion meets our purpose.

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ

Our Company is looking for a Blogger (technical) for new projects. Projects are usually separate to usual day-to-day business activities and require a group of ...

Blogger Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 35 տար․

DeOut LLC is a software development company, seeking a Senior Front End Software Engineer (JavaScript, Angular) for existing and upcoming projects in JavaScript...

Front-end Developer Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 40 տար․

DeOut LLC is a software development company, seeking a Senior Software Engineer (PHP) for existing and upcoming projects, who will take a key role on our team. ...

Senior Software Engineer (PHP) Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 19 - 33 տար․

Our Company is looking for a Technical Support Manager (Intern) for new projects. Projects are usually separate to usual day-to-day business activities and requ...

Technical Support Representative Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական 20 - 40 տար․

Դիաութ ընկերությունը փնտրում է անգլերեն լեզվին գերազանց տիրապետող աշխատակից, ով կկարողանա կապեր հաստատել եւ պահպանել ընկերության առկա եւ պոտենցիալ գործընկերների...

Անգլերենի մասնագետ Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 30 տար․

Դիաութ ընկերությունը փնտրում է անգլերեն լեզվին գերազանց տիրապետող աշխատակից, ով կկարողանա կապեր հաստատել եւ պահպանել ընկերության առկա եւ պոտենցիալ գործընկերների...

Անգլերենի մասնագետ Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 27 տար․