DRAGON GARDEN FAMILY RESTAURANT | WorkNet.am

DRAGON GARDEN FAMILY RESTAURANT

Ռեստորան , հանրային սնունդ

DRAGON GARDEN FAMILY RESTAURANT

Dragon Garden family restaurant opened its doors in summer of 2017 and has become Yerevan’s best Asian cuisine hub ever since. The restaurant greatly differs from others in terms of the richness of menu, the gorgeous interior, the perfect service and of course the hot pots, which were first introduced in Armenia by Dragon Garden to help you cook your own meal. Every single salon in this family place abounds with the best of Chinese, Japanese and Thai cuisines and cultures. If you feel like enjoying Asian food on a beautiful evening, you should definitely visit Dragon Garden to get quality service, delicious food and much more.

Աշխատանք

Dragon Garden-ը աշխատանքի է հրավիրում խաղավարների Պարտականություններ՝ -անցկացնել երեխաների հետ ժամանակ -կազմակերպել երեխաների համար խաղեր Պահանջվող հմտություններ՝ -երեխաների նկատմամբ սեր -...

Խաղավար պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 16 - 30 տար․

DRAGON GARDEN FAMILY RESTAURANT-ը աշխատանքի է հրավիրում հյուրընկալների: Պարտականություններ՝ -դիմավորել և ուղեկցել հյուրերին -ներկայացնել ճաշացանկը -ընդունել հեռախոսով կատարվող սեղանի ամրագր...

Հյուրընկալ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 18 - 32 տար․

DRAGON GARDEN FAMILY RESTAURANT-ը աշխատանքի է հրավիրում արական սեռի բարմենների: Պարտականություններ -Պատրաստել և փոխանցել ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների, սուրճի և թեյի պատվերները ...

Բարմեն պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական 18 - 35 տար․

DRAGON GARDEN ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի Չեկեր կարգավորող - Խոհարարի օգնականի Պարտականություններ՝ -ստանալ պատվերների կտրոնները -ճիշտ տեղաբաշխել պատրաստված պատվերները -պա...

Խոհարարի օգնական պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 18 - 45 տար․

Dragon Garden-ը աշխատանքի է խոհանոցի մաքրուհիների և սրահի մաքրուհիների։ Դիմելու ընթացակարգը` Դիմել կարող եք զանգահարել 044757589 հեռախոսահամարին կամ մոտենալ Dragon Garden Family Restaura...

Մաքրուհի պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 25 - 60 տար․

Dragon Garden-ը աշխատանքի է հրավիրում 17 տ և բարձր արական սեռի աշխատակիցների, ովքեր կցանկանան և՛ աշխատել, և՛ սովորել ճապոնական խոհանոցը, ձեռք բերել նոր մասնագիտություն։ Պարտականություններ ...

Սուշիի խոհարարի օգնական /սկսնակ/ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական 17 - 40 տար․