Flagman Cafe Restaurant

Кафе, Ресторан

Flagman Cafe Restaurant

Flagman café’s comfort and coziness, fresh air, the burble of water and the green surroundings create the most favorable atmosphere to completely relax in the center of Yerevan. The newly-opened indoor facility, as well as the well-known and much beloved open-air zone, stand out with a serene and idyllic atmosphere. It’s really hard to describe the menu as Flagman offers a massive diversity from cold and hot appetizers to Nuremberg sausages and salami platter, from cheese sticks to a salad-bar where the place of honor belongs to the dried plum salad - an ideal combination of beef, plums, apples and Dutch cheese. In addition, there is a wide choice of main course dishes with pork, chicken and veal, which are served with different variations of unique sauces. And last but not least, fish enjoys a great popularity among real gourmets.

Address: Sayat-Nova 26/6
Tel.: +374 99 552927

Աշխատանք

Փնտրում ենք խոհարարների ; Մանրամասների համար զանգահարել 095070357 հեռախոսահամարով , կամ ուղղարկել ռեզյումե [email protected] էլ հասցեին...

Խոհարար 200,000 ֏ Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 18 - 40 տար․

Ֆլագման ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի մենեջերների , աշխատանքային փորձը ռեստորանային ոլորտում պարդադիր նվազագույնը 2տարվա : Դիմել կարող եք նշված հեռախոսահամարներով կամ մոտենալ՝...

Մենեջեր 230,000 ֏ Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 21 - 40 տար․

Ֆլագման ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում մատուցողների , աշխատանքային փորձը պառտադիր չի : Դիմել կարող եք զանգահարելով նշված հեռախոսահամրներով :...

Մատուցող 250,000 ֏ Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 17 - 40 տար․

Ֆլագման ռեստորանին անհրաժեշտ են բարմեններ և օգնականներ: Օգնականները կարող են լինել նաև անփորձ: Դիմելու համար զանգահարելք նշված հեռախոսահամարով :...

Բարմեն 230,000 ֏ Ամբողջ դրույք Արական 18 - 35 տար․

Աշխատանքի ենք հրավիրում մատուցողի օգնական տղաների , աշխատանքը սեզոնային հատավաշում է, լավագույն կադրերը կշարունակեն աշխատել նաև ռեստորանում մշտական : Օրը 5000 դրամ և թեյավճարներ:...

Մատուցողի օգնական 130,000 ֏ Ամբողջ դրույք Արական 18 - 30 տար․