HireToDo | WorkNet.am

HireToDo

Software Company

HireToDo

We are a digital transformation consultancy and software development company that provides cutting edge engineering solutions, helping Fortune 500 companies and enterprise clients untangle complex issues that always emerge during their digital evolution journey.

Աշխատանք

We are looking for a detail-oriented, self-oriented and experienced talent to join our team as a UI/UX Designer, who will develop and contribute to our platform. Job responsibilities Abili...

Web Designer պայմանագրային Հեռավար Արական, Իգական 18 - 50 տար․

Job responsibilities ○ Մշակել ընկերության ռազմավարությանը համապատասխանող, դրա նպատակների իրագործմանն ուղղված գործողությունների պլան սոցկայքերում, ○ Գրել, խմբագրել և հրապարակել պլանում ներա...

SMM-մասնագետ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 65 տար․

Job responsibilities Write clear marketing copy to promote our services; Proofread and edit blog/ social media posts before publication; Conduct simple keyword research and use SEO guidel...

Content writer պայմանագրային Կես դրույք Արական, Իգական 20 - 60 տար․

Job description: HireToDo is looking for Sales Specialists who will strive to maintain good relationshps with existing clients and businesses. Working days- Monday-Friday Working hours- 0...

Sales պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 65 տար․

HireToDo is looking for a PHP Developer to join its team for full-time job. Job responsibilities - Responsible for software development and programming; - Develop features according to te...

PHP Developer պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 65 տար․

Job description: We are looking for a WordPress developer to join our development team. As a WordPress developer, you will be responsible for developing complex and multilingual websites. Ul...

WordPress Developer 400,000 ֏ Հեռավար Արական, Իգական 20 - 35 տար․