Iguan Systems | WorkNet.am

Iguan Systems

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Iguan Systems

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan Systems has developed its programs and technological opportunities and as a fact today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business.
Website
www.iguansystems.com

Աշխատանք

We are looking for Middle Full Stack developer, for long term projects The candidate will be responsible for designing, developing, testing and maintaining various backend APIs and web appl...

Web Developer պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 22 - 36 տար․

We are looking for candidates with excellent knowledge of English language who can communicate and negotiate with existing and potential clients of the company. Job requirements: -Higher edu...

Մենեջեր պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 34 տար․

Job Description: Iguan Systems LLC is seeking an experienced WordPress developer, with proven PHP background , to improve and implement WordPress solutionsWe welcome the candidate with "...

WordPress Developer պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 50 տար․

You think you posses English language very well? You think your English can help you to be involved in a new and interesting field ? You are ready to gain new skills? - IGUAN SYSTEMS LLC giv...

Անգլերենի մասնագետ պայմանագրային Ազատ գրաֆիկ Իգական 19 - 30 տար․

Իգուան Սիստեմս ընկերությունը փնտրում է անգլերեն լեզվին գերազանց տիրապետող աշխատակից, ով կկարողանա գրագետ և գրավիչ կոնտենտ գրել վեբ ծրագրավորման մասին և կապեր հաստատել ընկերության առկա եւ պոտ...

Մարքեթոլոգ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 20 - 35 տար․

Job Description: Iguan Systems LLC is looking for a Software Engineer with knowledge of Angular technology, understands responsive web development, and Service oriented architecture (SOA) an...

Web Developer պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 22 - 34 տար․