Jose Cafe-Club-Restaurant

հանրային սնունդ

Jose Cafe-Club-Restaurant

ռեստորանային համալիր

Աշխատանք

Բեռնափոխադրումների կազմակերպում և ուղղորդում: Կազմակերպությանը անհրաժեշ են փորձարու լոգիստ մենեջերներ: Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է...

Լոգիստ-մենեջեր պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 25 - 48 տար․

JOSE ռեստորանայիբ համալիրին անհրաժեշտ է իգական սեռի բարետես արտաքինով , 23-35 տարեկան CLUB-ի մենեջեր: Աշխատանքային փորձը պարտադիր է: Աշխատանքային ժամերը 21:00-03:00...

Մենեջեր պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 23 - 35 տար․

Ռեստորանային համալիրում անհրաժեշտ է իգական սեռի, մինչև 30 տարեկան, բարետես արտաքինով հյուրընկալ: Բարձր աժխատավարձը երաշխավորմ է: Աշխատանքային ժամերը՝ 12:00 - 24:00: Աշխատանքային պարտականութ...

Հյուրընկալ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 18 - 30 տար․

JOSE Ռեստորանային համալիրին անհրաժեշտ է հաշվառող վերահսկող: Աշխատանքային պարտականություններն են՝ ապրանքների պատվերների կազմակերպում մուտքագրում ծրագիր կալկուլացիայի հաշվարկում խոհանոցի վեր...

Վերահսկիչ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 25 - 51 տար․

ռեստորանային համալիրին անհրաժեշտ է աշխատանքային փորձով, 22 - 40 տարեկան, իգական սեռի գանձապահ: Պարտականություններ - Դրամական միջոցների ստացում / տրամադրում - Դրամարկղային գործառնություննե...

Գանձապահ պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 18 - 35 տար․

Ռեստորանային համալիրին անհրաժեշտ է մինչև 18-30 տարեկան արական սեռի մատուցողի օգնական: Աշխատանքային գրաֆիկը օրը մեջ, ժամերը՝ 11:00-24:00, աշխատավարձը օրեկան 6500 դրամ: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒ...

Մատուցողի օգնական պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական 18 - 30 տար․