Multi Grand Pharaon Hotel | WorkNet.am

Multi Grand Pharaon Hotel

Հյուրանոցային ծառայություն

Multi Grand Pharaon Hotel

Multi Grand Pharaon Hotel

Աշխատանք

Աշխատանքային պարտականությունների նկարագիրը՝ -Տարածքների մաքրման աշխատանքներ - Գրասենյակային տարածքների մաքրման աշխատանքներ - Աշխատանքային պրոցեսում պունկտուալ - Աշխատասեր Դիմելու համար ...

Մաքրուհի պայմանագրային Ամբողջ դրույք Իգական 18 - 62 տար․

Պահանջներ՝ Բարձրագույն կրթություն Անգլերեն եվ ռուսերեն լեզուների իմացություն. Ադմինիստարտիվ աշխատանքների իրականացման փորձ. Գրավոր եւ բանավոր հաղորդակցման հմտություններ MS office ծրագրի ...

Վաճառքի բաժնի աշխատակից պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 40 տար․

Պահանջներ՝ Բարձրագույն կրթություն Անգլերեն եվ ռուսերեն լեզուների իմացություն Գրավոր եւ բանավոր հաղորդակցման հմտություններ MS office ծրագրի իմացություն. Սթրեսային իրավիճակներում կողմնորշ...

Ընդունարանի աշխատակից պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 18 - 35 տար․