Reliable | WorkNet.am

Reliable

Սպասարկման ոլորտ

Reliable

Our mission is to provide high quality support in every aspects of your trucking business. We do so by using innovative solutions, by building creative and global team and by understanding the nature of your problem at its core. Currently, we are supporting more than 100 companies by providing them quality and 24/7 support.

Աշխատանք

Reliable ընկերությունը ընդարձակվել է և ունի նոր աշխատակիցների կարիք։Մենք փնտրում ենք բանիմաց և երիտասարդ աշխատակիցների, որոնք կհամալրեն մեր շարքերը։ՈՒստի հրավիրում ենք բոլոր այն աղջիկներին և...

գրասենյակային աշխատանք պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 18 - 25 տար․