Shant TV

TV

Shant TV

"Shant" TV was founded by Arthur Yezekyan in 1994, in the second largest city of Armenia Gyumri.

Regardless the fact that the economic condition of the republic was alarmed in the result of the ruining earthquake and there was lack of even the worst conditions, "Shant" succeeded to find not only ways of surviving but also pass the harsh and at the same time full of successes way towards development.

Since March of 2001 "Shant" TV extended the regular broadcasting in capital Yerevan as well. Only during some 3-4 years "Shant" managed to become one of the leading TV companies of the capital which is now the most trusted and believed.

In 2007 the programs of "Shant" became available for the Armenians of the USA as well. Starting cooperation with "ARTN" TV in Los Angeles, the programs of Shant were spread throughout whole Northe America by satellite transmission, and then our programs started retransmission through "Basic Cable" free networks: KVMD in the whole territory of Southern California providing opportunity to the Armenians of California to watch programs for the first time.

Since December of 2008 the satellite broadcasting of SHANT TV started which includes almost the whole continent of Eurasia.

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ

- Ստուգել եթեր հեռարձակվող նյութի(երի) առկայությունը, որակը և եթերային ժամանակացույցի համապատասխանությունը եթերացանկին - Ապահովել անխափան եթեր -Հետևողական լինել...

Եթերի թողարկիչ Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական, Իգական 20 - 45 տար․

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ • Տիրապետել hեռուստատեսային տեխնիկական համակարգերի զարգացման սկզբունքներին և հեռահաղորդակցման ցանցային տեխնոլոգիաների հասկացություններ...

Telecommunications engineer Աշխատավարձը պայմանագրային Ամբողջ դրույք Արական 24 - 47 տար․